jpmp.net
当前位置:首页 >> 荷兰说什么语言 >>

荷兰说什么语言

荷兰的官方语言是荷兰语。 尼德兰王国(荷兰语:Koninkrijk der Nederlanden),简称尼德兰(荷兰语:Nederland),因其北荷兰省(Noord-Holland)和南荷兰省(Zuid-Holland)最为出名,故又称荷兰(Holland),是由尼德兰、阿鲁巴、库拉索和荷...

荷兰(Holland),又称尼德兰王国,官方语言是荷兰语。 荷兰语简介:荷兰语是荷兰的官方语言,也是比利时的官方语言之一,属印欧语系日耳曼语族西支。使用者主要分布于荷兰、比利时、南非、苏里南、加勒比海荷属安的列斯群岛等地。 系 属:印欧...

在语言方面,普遍说荷兰语。不过能说英语的人也很多,在欧洲国家中,英语普及率仅次于英国。 荷兰的正式名称为尼德兰王国(Koninkrijkder Nederlanden),尼德兰在荷兰语的原意是指低洼地带。现在所称的荷兰,原本是十六世纪在北海沿岸势力最强大...

荷兰的官方语言是荷兰语,但英语的普及率很高,且英语的语感也不错,应该说英语接近英国人水平,不过运气好能遇上一两个不太会或说不好的(基本上是游客),在个别省份是当地语言为主(弗里兰省),英语好的话,在荷兰没多大问题的!

荷兰的母语是荷兰语,但是95%的人会说英语

荷兰人说荷兰语。几乎所有荷兰人也说一口流利的英语。 有调查说 93.4% 的芬兰人说芬兰语,5.9% 说瑞典语,其他人说俄罗斯语和别的语言。大多数芬兰人也会说流利的英语。

比利时官方语言为荷兰语、法语。比利时经济发达的北部法兰德斯地区主要讲荷兰语,经济较差的南部瓦隆地区主要讲法语。东部列日省的东部地区有讲德语

1)弗拉芒语属于荷兰语。 【弗拉芒语是比利时荷兰语的旧名称,主要通行于比利时北部区。】 【荷兰语是荷兰的官方语言,也是比利时的官方语言之一,属印欧语系日耳曼语族西支。使用者主要分布于荷兰、比利时、南非、苏里南、加勒比海荷属安的列斯...

荷兰官方语言为荷兰语,属日尔曼语系。 但是在弗里兰省则讲弗里斯语(也属日尔曼语系)。 荷兰语,和英语很像,英、德、荷兰语同属印欧语系日耳曼语族西支。南非以有荷兰的势力范围,因此有很多南非人说阿非利堪斯语,那是一种荷兰语在当地的方言变...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jpmp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com